Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

16 juni 2015

DANSK KVINDESAMFUND KVÆLER ABORTDEBAT

VI MÅ IKKE DEBATTERE ABORT
80 % af befolkningen mener at abort er etisk problematisk, men Dansk Kvindesamfund kalder det forkasteligt, når RETTEN TIL LIV i valgkampen opfordrer politikerne til at forholde sig til spørgsmålet. Hvorfor må vi ikke diskutere abort?

DANSK KVINDESAMFUND FØRER DOGMATISK KVINDEKAMP PÅ DE UFØDTES BEKOSTNING
Dansk Kvindesamfund går den forkert vej for at opnå de rigtige mål.
Ved at kæmpe for abort som vej til ligestilling praktiserer man selv den magtanvendelse, som man i 100 år med rette har kritiseret manden for at udøve.
Undertrykkelse af kvinder bekæmpes ikke ved at undertrykke en svagere part. Overgreb mod kvinder bekæmpes ikke ved at tillade overgreb på en svagere part.

Den fri abort er ikke en forudsætning for at kvinders sociale, uddannelsesmæssige og økonomiske vilkår kan ligestillet med mændenes - man har bare opgivet at finde den vej, der giver kvinden disse vilkår på egne betingelser. Ligestilling, der kræver, at kvinden bliver gold som manden, er ikke ligestilling.

Retten til Liv opfordrer Dansk Kvindesamfund til at finde den ægte feminisme frem og bruge kræfter og mod til at kæmpe for fuld ligestilling for alle kvinder - og deres sønner og døtre!

RETTEN TIL LIV STØTTER KANDIDATER, DER IKKE LADER SIG KUE
"Retten til Liv støtter kompromisløse kandidater, der modigt på tværs af partiskel kæmper for alle menneskers basale rettigheder og ikke kun for dem, der kan stemme", siger Retten til Livs formand Per Damgaard Pedersen. "Vi vil blive ved med at kæmpe imod den forråelse af vor tænkning, der overlader det til den enkelte at beslutte, om et andet menneske skal leve eller dø. Det har ikke noget med frihed at gøre."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar