Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

18 januar 2016

Truede børn med og uden Downs

Af lærer Ketty Dahl, Vitasvej 5, 7790 Thyholm
(Medlem af repræsentantskabet for Retten til Liv)

Tak til Carolina Magdalene Maier, sundhedsordfører for Alternativet, for i Kristeligt Dagblad at opfordre til, at politikerne kommer på banen nu og tager den ømtålelige debat om, at vi er godt i gang med at udrydde mennesker med Downs i Danmark. Nogen mener, at det at have Downs, gør, at man ikke er lige så berettiget til livet som andre, skønt man sagtens kan få et godt liv med Downs. Andre mener, at vi kan undvære disse børn, fordi de er for besværlige og omkostningstunge for samfundet.

Dejligt, at Carolina Maier tør åbne op for debatten, selv om det virker underligt naturstridigt, at det overhovedet er nødvendigt med en debat om andre menneskers ret til at leve. Man fornemmer dog i hendes indlæg, at hun et eller andet sted har hjerte for disse børn, men hun nærmer sig hermed en betændt kerne, hvis omfang, hun næppe har gjort sig klart. Hun nævner mange af de betænkelige faktorer ved, at børn med Downs så selvfølgeligt bliver fjernet, at vi er tæt på en 100 % udryddelse.

Men hun nærmer sig også kun. For samtidig med, at hun kan se alle betænkelighederne, så udtrykker hun også stor respekt og forståelse for den familie, der beslutter, som hun så pænt formulerer det: ” at fravælge” et barn med Downs. Her hopper kæden af. Man kan have stor og oprigtig forståelse for den sorg og smerte, det er at vente et handicappet barn, - det var ikke det, man lige drømte om, - men dertil at udtrykke forståelse og ligefrem respekt for, at man så slår barnet ihjel, ja, det er faktisk en om end besnærende, men uhyggelig bane at tage. En uhyggelig bane som flertallet af politikere har taget.

Problematikken er en betændt byld, fordi politikerne med loven om fri abort malede sig selv op i et hjørne. De har accepteret, at man kan” fravælge” sit ufødte barn, og de bruger bevidst og omhyggeligt ord som ”foster” i stedet for ”barn”, ord som ”at fravælge”  i stedet for at slå ihjel. For politikere med en samvittighed går vel ikke ind for at slå levedygtige børn ihjel?!  Nej, man ”fravælger” dem bare. Set fra barnets synspunkt er resultatet det samme uanset hvilke ord, de bruger: nemlig døden. Der blev ingen højtlæsning af Pippi Langstrømpe, spisen jordbæris eller hoppen i vandpytter for de børn, som blev fravalgt.

Sagen er, at ingen rigtig ønsker at forholde sig til problemet omkring udryddelsen af de mange skønne børn med Downs, for så er man også nødt til at forholde sig til den realitet, at vi i det hele taget slår børn ihjel ved abort, også fuldstændig raske børn, der bare ikke er ønsket lige nu. Børn, der ikke passer ind i fremtidsplaner eller budget. Kvindens ret til at” vælge livet fra” for sit barn, er nærmest blevet en ukrænkelig menneskeret, uden at politikerne fortrækker en mine. For åbner de op for debatten, må de erkende, at der de sidste godt 40 år er blevet slået knap en million børn ihjel på abortens alter, - langt størstedelen fejlede absolut intet, de var bare blevet til på det ”forkerte” tidspunkt. Det er en al for pinagtig erkendelse, og derfor vælger flertallet af politikere også at undlade at komme i nærheden af emnet. Men tavshed og manglende erkendelse ændrer ikke på virkeligheden.

Derfor kære Carolina Maier, godt forsøgt og tak, at du trods alt forsøger, men du og dine kollegaer tør næppe gå hele vejen i denne debat og virkelig forholde jer til den fri abort uhyggelige realiteter. Og du får desværre næppe held af at gøre noget for de truede ufødte børn med Downs, som man ellers fornemmer, du har en oprigtig godhed for, for så vil du også være nødt til at forholde dig til selve den betændte og groteske kerne, at vi i Danmark hver eneste dag året rundt slår 40 fuldstændigt raske og levedygtige børn ihjel. Børn, der som du så rigtigt nævner: også kunne være kommet til at tale, lege, synge danse, elske, arbejde lige som alle os andre.