Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

18 april 2018

Mangfoldighed!

Af Lisbeth Rask Nielsen, Horsevænget 13, 4800 Nykøbing F. 

3.april var der i Kristeligt  Dagblad en meget fin artikel om verdens natur, der i disse år bliver mindre og mindre mangfoldig. Og det bekymrer med god ret forskere, men vel også alle os andre. Derfor nyder Verdensnaturfonden og adskillige Naturfredningsforeninger stor folkelig opbakning og gør en uvurderlig indsats til gavn for naturen. Vi forstår alle sammen instinktivt, at naturens mangfoldighed er til stor glæde, selv om de enkelte arters nytteværdi ikke er åbenlys.

Helt helt anderledes står det til, når vi taler om os selv som mennesker. Her er der inden for de sidste 4 årtier sket en voldsom ensretning. Med den frie aborts indførelse og den stadig mere avancerede biogenetiske udvikling, bliver der sorterer og fravalgt som aldrig før. Vi skal helst være ens og uden sygdomme og defekter - også selv om det er sygdomme, der først viser sig langt henne i livet, tilbydes der screening for. Vi skal også helst være inden for normen når det gælder højde og vægt og udseende korrigeres som aldrig før. For livet må ikke være svært eller vanskeligt eller udfordrende for hverken den enkelte familie eller for samfundsøkonomien. Og selv om du hverken har arvelige sygdomme, åbenbare handicaps og har det rette køn, så er du ingenlunde sikret at du får lov til at blive født. For du kan komme på et ubelejligt tidspunkt i forhold til økonomi,uddannelse, karriere, forældres alder m.m .

Hvorfor er vi så bange for dem, der stikker ud ? Hvorfor tør vi ikke tage livtag med det svære i livet? Hvorfor tør vi ikke konfrontere os selv med den enorme livskraft, der er i den menneskelige natur, som slår igennem hos mennesker med endog meget svære handicaps?

Tænk hvis vi kunne møde de livsglade mennesker med Downs Syndrom eller handicappede med meget livsglæde i vores hverdag. Tænk om vi turde lade os udfordre på normer, værdier og livssyn. Er det ikke et djævelsk blændværk, at hvis vi bare skiller os af med det uønskede - bare jeg træner livet af mig i et fitnesscenter - bare jeg får lidt kosmetiske operationer - bare jeg tjener lidt flere penge - så kommer lykken ?  Livet er mangfoldigt - også det menneskelige - lad os tage det på os og komme igang med at leve.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar