Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

09 april 2015

Abortkamp og omsorg

Af Helge Hoffmann
I en artikel i KD d. 11. d.s. udtaler lektor i historie Sniff Andersen Nexø: ”Jeg har meget vanskeligt ved at få den slags kampagne [Retten til Livs antiabort-kampagne] til at hænge sammen med den erklærede omsorg for de kvinder, der har haft det svært med deres beslutning om en abort.”

Jeg vil da gerne forklare Sniff Andersen Nexø, hvordan det hænger sammen. Noget af det befriende ved at være abortmodstander – som undertegnede – er nemlig, at de to ting nødvendigvis må gå hånd i hånd.

Undersøgelser viser, at omkring hver femte kvinde, som har fået en abort, må kæmpe med alvorlig sorg og fortrydelse – nogle af dem resten af livet. Hertil kommer de mange kvinder, der enten ikke har erkendt eller ikke tør indrømme – over for sig selv og/eller andre – at de har dette problem. Der er grund til at antage, at kun ganske få kvinder i det hele taget kommer gennem en abort uden følelsesmæssige skrammer.

Hvordan hjælper man så bedst kvinderne? Det gør man såmænd ved at følge rådene i en vejledning for førstehjælp. Det første råd er: ”Stands ulykken!” Ved en ulykke skal du først sikre dig, at der ikke er flere, der kommer til skade. Derefter kan du hjælpe dem, der er kommet til skade.

Oversat til abort-situationen vil det sige: Sørg for, at der ikke er flere kvinder, der lider skade ved en abort, og hjælp så dem, der har lidt skade. Det er princippet for vores arbejde i foreningen Retten til Liv. Gennem aktioner/kampagner bliver vi ved med at prøve at råbe befolkning og politikere op for at få afskaffet den menneskefjendske lov om abort, som ikke bare hvert år gør en ende på 15.000 børns liv, men som også hvert år skader næsten lige så mange kvinder. Gennem anonym rådgivning søger vi desuden at forhindre, at kvinder i tvivl træffer et valg, de vil fortryde, ligesom vi hjælper kvinder, der har behov for at bearbejde deres følelser efter en abort.

Sandheden er, at man ikke hjælper kvinder ved at ’skaffe dem af med’ deres foster, tværtimod: Man skaber større problemer, end man løser. Danmark må vågne op og forstå, at der er mange andre og bedre måder, hvorpå man kan hjælpe både den uplanlagt gravide kvinde og hendes barn.