Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

04 juni 2019

Perfekthedskultur i kristne miljøer?

Af Ellen Højlund Wibe, landssekretær


Det var vigtigere at holde på den fromme facade og fortsætte dobbeltspillet, end at stå ved, at man ikke levede op til sit ideal.

Gad vide, hvor mange i de kristne (ungdoms)miljøer der kan genkende sig i de tanker og følelser, som Maria giver udtryk for i interviewet i det seneste nummer af bladet LIV, hvor det ene fald tog det andet med sig – for at bruge den bibelske terminologi om det, der skete for Maria, da hun gik i seng med kæresten og siden fik en abort.

Nogen vil nok hævde, at problemet er den sociale kontrol i disse miljøer, hvor det at bryde kodeks for ’rigtig opførsel’ ville udgøre et større socialt problem for Maria, end spørgsmålet om skyld eller ej i forholdet til Gud.

Har det mon noget på sig? Er kristne miljøer kendetegnet af en kristelig ”perfekthedskultur”, hvor det vigtigste er at opretholde en facade af vellykkethed, med de fatale følger det kan få, når den enkelte må leve alene med konsekvenserne af sit dobbeltspil.

Måske er der behov for et ordentligt livtag med ”perfekthedskulturen” i kristne sammenhænge. Behov for at skabe mere rummelighed for et fællesskab af syndere, ikke hyklere. ”De raske har ikke brug for læge, det har de syge”, som Jesus sagde til farisæerne (Matt. Ev. kap. 9 v. 12).

Lad os udholdende fremholde den kristne etik og ikke give efter for tidsånden og dens påvirkning langt ind i kristne sammenhænge. Lad os være konkrete i at påpege, at der er en kamp at kæmpe – og dermed også faldets mulighed. Og lad os ikke mindst pege på tilgivelsens heling og mulighed for en ny begyndelse. Hvad enten det drejer sig om provokeret abort eller bagtalelsen af min næste – nok engang.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar