Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

05 maj 2011

Gravide misbrugere - tvang som alternativ til abort?

Tak til Socialministeren for at sætte et positivt fokus på gravide misbrugere og deres børn.
Misbrugere, der bliver gravide havner i en dobbeltsvær situation. De får ansvar for et nyt lille liv, og det er et ansvar de i sagens natur har svært ved at løfte. Hvis misbruget ikke stoppes eller begrænses risikerer barnet at blive født med livsvarige handicaps.
Den nærliggende 'løsning' på det problem har desværre været at forsøge at 'overtale' kvinden til at få en abort. Men nu har Socialministeren fået øje på en anden vej, som måske kan hjælpe både mor og barn.
I Sverige har man gode erfaringer med at underlægge gravide misbrugere en midlertidig tvangsbehandling, således at barnet beskyttes mod skader, men det er en praksis, der ikke er tilladt i Danmark, hvor man har en i øvrigt sund tradition for ikke at bruge tvangsbehandling. Men nu vil Socialministeren nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre den svenske model her i landet.
En af dem, der i mange år har ønsket tvangsbehandling indført er May Olofsson, der leder familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital, og hun siger til Kristeligt Dagblad:  "Alle gravide har et stærkt ønske om at gøre det bedste for deres barn. Men nogle af disse kvinder er ikke i stand til at gøre det, de gerne vil, fordi de har det dårligt. Derfor mener jeg ikke alene, at tvang tjener barnets bedste, men også kvindernes."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar