Citatet:

"Et land, der accepterer abort, lærer ikke sit folk at elske, men anvender vold for at få, hvad det ønsker sig. Det er derfor, at den største ødelægger af kærlighed og fred, er abort." Moder Teresa

25 juni 2012

Få din abort begravet

På Assistens Kirkegård i Odense er lavet en ny fællesgrav for aborterede børn - også børn, der er døde i en provokeret abort. Tidligere blev fostrene behandlet som vævsaffald og kørt på forbrændingen, men nu kan forældre ønske, at asken fra deres barn skal graves ned i den anonyme fællesgrav.
"Med de mange scanninger og undersøgelser i dag opdager forældre misdannelser eller Downs syndrom og fravælger barnet. Men der er stadig en stor sorg over tabet af et ønskebarn. Og for forældrene er det en lettelse at vide, at fostret ikke bliver håndteret som affald," siger Lone Sølvsten Kappendrup, afdelingsjordemoder på fødeafsnittet, Odense Universitetshospital til Fyens Stiftstidende.
Retten til Liv mener, at behovet for en gravplads hænger naturligt sammen med erkendelsen af, at et aborterede foster er et barn. Det skræmmende i den forbindelse er, at denne erkendelse ikke får forældre og samfund til at sætte alle kræfter ind på at sikre barnet et godt liv, men alene en god begravelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar